LIDÉ VRACÍ ZPĚT ROUŠKY, KTERÉ JIM POSLALA VLÁDA
LIDÉ VRACÍ ZPĚT ROUŠKY, KTERÉ JIM POSLALA VLÁDA

(odkaz na diskuzi)Lidem sledujícím současné politické dění není neznámým faktem, že se vláda Andreje Babiše snaží všemožně podplatit svou cílovou volební skupinu, jíž jsou především senioři a lidé v poslední fázi produktivního věku. Proto pro ně nebylo překvapivé, když se právě jim, přesněji lidem nad 60 let a nikomu jinému (například zdravotníkům nebo lidem mladým lidem se zdravotními obtížemi) rozhodli rozdat 3 miliony respirátorů třídy FFP 2 a 15 milionů roušek.To, co však nejspíše nečekala vláda, je fakt, že lidé začali obdržené zdravotnické prostředky vracet. I když ne tak docela. Obálky, ve kterých lidé roušky posílají zpět, jsou adresovány přímo Andreji Babišovi na jeho soukromou adresu do Průhonic. Toto gesto nese jasně zřetelný vzkaz: my o tvé úplatky nestojíme, ty nejsi náš premiér.Nejedná se však o ojedinělou událost. Stejně tak, jako lidé vrací roušky, množí se na sociálních sítích i odmítavý postoj vůči pěti tisícům korun, o které plánuje vláda jednorázově obohatit občany v penzi. Samotní penzisti upozorňují na nesystémovost takového kroku a prohlašují, že se tohoto obohacení vzdávají a že je pro ně důležitější jejich čest oproti třiceti stříbrným, které by vzali od agenta StB. Je třeba říci, že důchody jsou v české republice podprůměrné a je to rozhodně téma k řešení. Jednorázové příspěvky penzistům ani roušky zdarma lidem vyššího věku, však nejsou tím správným řešením. Jsou pouze nepovedeným, populistickým, předvolebním úskokem.


Made on
Tilda