OTEVŘENÝ DOPIS, RODIČŮM, PEDAGOGŮM A ŘEDITELŮM ŠKOL

Vyzývám všechny učitele, aby se postavili za děti a za nás rodiče!
Vyzývám všechny rodiče, aby chránili zdraví svých dětí!

RIZIKA SPOJENÁ S NOŠENÍM ROUŠEK:
"Respirační acidóza se vyvíjí, když ve vzduchu vdechovaném a vydechovaném nedojde k adekvátní výměně mezi oxidem uhličitým z těla a kyslíkem ze vzduchu". https://www.medicalnewstoday.com/articles/313110
Zde je dokument o rouškách (automatické cz titulky lze na pc zapnout)
https://www.youtube.com/watch?v=zQVBlQnfjkA...
Rouška po 30ti minutách zvlhne díky teplému vydechovanému vzduchu. V tomto prostředí se tvoří bakterie a plísně. Navíc jsou roušky vysoce kontaminované špatným zacházením. Nandat, sundat, odložit při obědě, nechat v kapse, v aktovce. Veškeré tyto částice ohrožují tvorbu vyrážek, ekzémů, oparů. Hrozí nebezpečí zánětů dýchacích cest, bakterie mohou způsobit zápal plic a mozkové infekce. Díky špatné výměně vzduchu bolesti hlavy, únava, ospalost, ztráta pozornosti. Je ohrožená přirozená imunita.
Chcete zhoršení zdravotního stavu dětem dopřát?
Souhlasíte, že se roušky budou nosit až do „spásné" vakcíny?
Jsou rodiče, kteří tyto informace mají a nepřejí si, aby jejich děti byly takovým rizikům vystavené.
Obrací se na ředitele škol, aby jejich požadavek byl tolerován. Od některých právních zástupců byl zveřejněn rozbor nezákonného plošného nařízení. Žádám, aby se tímto učitelské odbory zabývaly.
Mnoho lékařů varuje před nebezpečím nošení roušek. Jsou to odborníci s atestací v oboru epidemiologie i virologie, kteří neslouží vládě nebo zájmům farmaceutických firem a vakcínokorporacím.
Najdou se rozumní ředitelé i učitelé a roušky na bradě neřeší. Dokonce jsou zveřejněná vyjádření některých, kteří žáky brání.
Bohužel jsou mnozí, kteří si spletli své poslání pedagoga a stali se z nich bachaři, buzerující a šikanující děti.
Pedagogové, co si to dovolujete?
Aby byla situace brána vážně, musela by být opatření adekvátní údajnému infekčnímu nebezpečí.
Posuďte sami.
Nikdo dětem nezajistit jednorázové roušky na celý den a to v takovém počtu, aby je střídali po půl hodinách.
Nikde není poučení, jak s rouškou zacházet. Roušky, vyjmuté ze sterilního obalu, je třeba nasadit umytýma rukama, pouze za tkaničky. Rouška musí mít správnou velikost, aby přiléhala. Nesmíte se roušky dotýkat. Sundat je nutno pouze za tkaničky a vyhodit do nádoby pro infekční odpad. Viděl někdy někdo takovou nádobu? Zajistilo je ministerstvo pro školy? Poté je třeba ruce opět umýt.
Roušky se nesmí položit na lavici, na stůl v jídelně, apod., jinak je třeba okamžitá dezinfekce povrchu.
Pokud je dítě, které roušku nenosí diskriminováno z běžné výuky, žádám, aby byla pro tyto děti zajištěna jiná třída s běžnou výukou dle rozvrhu. Pokud ředitel odmítá dítě do školy bez roušky vpustit, vyžaduji online výuky přes streamové vysílání v rozsahu běžného rozvrhu.
Vyžaduji, aby mému dítěti byly zajištěny obědy ze školní jídelny.
Nebo si myslíte, že dítě rodiče, který je o všem informován a s nově nastoleným šikanujícím a zdraví ohrožujícím systémem nesouhlasí, má být diskriminováno?
Abych předběhla hlasy, které poukazují na ochranu smrtelně ohrožených spoluobčanů, kterých je v České republice pouze několik promile (dle statistik SZÚ), oznamuji, že já i mé dítě víme, jak tyto občany chránit. Myjeme si často ruce. V případě mírných respiračních příznaků, které jsou běžné několikrát za rok, kýchání, kašlání, smrkání, používáme jednorázové kapesníky, případně kýchneme do rukávu. Se zvýšenou teplotou bych zodpovědně nechala dítě doma.
Pozastavili jste se nad otázkou, proč musí být zarouškované naše děti a nedodají a nedoporučí se respirátory vystrašeným a ohroženým a to i pedagogům?
Světová zdravotnická organizace -WHO zpočátku roušky vůbec nedoporučovala, navíc přiznala, že nejsou důkazy, že roušky brání šíření viru.
https://l.facebook.com/l.php...
To samé tvrdil profesor Prymula v roce 2009 v době prasečí chřipky
https://l.facebook.com/l.php......
V pořadu Události, komentáře z 31.8. 2020 na otázku proč v roce 2009 říkal něco jiného než letos, odpověděl, že v té době to bylo jiné. Roušku chtěl nosit pouze někdo a tím by se nezajistila ta podstata, že jsou chráněni všichni. Navíc by musel stát zajistit roušky všem a to je nesmysl.
Češi si roušky našili a vláda je zneužila proti nám a našim dětem. A jelikož je celá „pandemie" řízená pouze na pokyn WHO a stylem, uděláme, co v jiném státě funguje, zarouškovali Češi, podomácku vyrobenými maskami, celý svět.
Zahalování obličeje je v naší kultuře nepřípustné.
Rouška také brání rozpoznávání mimiky a emocí, s rouškou je špatně rozumět.
Na sociálních sítích se zvedla vlna nevole mnoha rodičů po celé republice. Rodiče odmítají šikanu a diskriminaci dětí.
Žádám, aby byl tento dopis předán všem pedagogům a byli s ním seznámeni rodiče.
Žádám, aby byl odeslán učitelským odborům a MŠMT.
Žádám atestovanou publikovanou lékařskou studii, že roušky (zvláště ty podomácku vyrobené) zabraňují šíření viru a jsou zdravotně neškodné.
Pokud budou tyto studie doložené, žádám zajištění nádob pro kontaminovaný odpad.
Žádám doložení, jaká dezinfekce se ve škole používá a jaké je její složení. Prosím, o zveřejnění na webu školy. Žádám atestovanou lékařskou studii, že chemické látky, které dezinfekce obsahuje, nemohou způsobit kožní a jiné zdravotní problémy.
Pokud mé požadavky nebudou splněny a při školní docházce bude mé dítě nadále nuceno zakrýt si ústa a nos, žádám prohlášení o právní odpovědnosti škol, podepsané a s razítkem školy, tohoto znění:
Prohlášení o právní odpovědnosti při újmě na zdraví
Název školy____________ tímto prohlašuje, že přijímá veškerou právní odpovědnost za případnou vzniklou újmu na zdraví způsobenou vyžadovaným nošení roušky (zakrytím dýchacích cest), která se stane dítěti (studentovi) v důsledku splnění tohoto požadavku v prostorech školy. Toto prohlášení nabývá platnosti dnem podpisu až do odvolání požadavku na zakrývání dýchacích cest.
V Litomyšli ,dne
Petra Otis
matka Julie Novotné, žákyně 6.A.

Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler si opět nebral servítky a tvrdě zhodnotil způsob, jakým lidé používají roušky. Poukazoval tak především na nesmyslnost jejich povinného nošení, které se na některých místech od 1. září vrátí. Původně měly být povinné i v obchodech, školách a restauracích, ale tato místa nakonec dostala – možná jen dočasnou – výjimku.
Rouška z kapsy je zlo
Podle Šmuclera je ale jisté, že roušky neplní svůj účel, ba právě naopak – vzhledem k tomu, že je drtivá většina lidí používá nesprávně, mohou si ještě více uškodit, případně koronavirus snáze roznést po okolí. Roman Šmucler poukazuje především na běžnou praxi, kdy lidé vyndavají roušky z kapes a pak je tam opět bez jakékoliv ochrany vrací zpět.

Pomohou jedině respirátory

Zároveň zkritizoval epidemiology a lidem z rizikových skupin poradil, aby používali respirátory. Ty jediné mají podle Šmuclera smysl. "Všichni rizikoví, noste respirátory, kdo chce, chraňte se! Neberme to jako politiku. Leč plošné nošení není z tohoto světa a epidemiologové z kanceláří nevnímají realitu," uvedl prezident České stomatologické komory.

(zkopírováno z https://www.mix24.cz/naprosty-hnus-a-spina-roman-smucler-se-vyjadril-ke-zpusobu-jakym-lide-pouzivaji-rousky/ )
Made on
Tilda