Trio Prymula - Hamáček - Babiš
Nedávno proběhla ostře diskutovaná změna na postu ministra zdravotnictví. Nová figurka, důstojně vyhlížejícího plukovníka, měla vnést do duše občana klid a jistotu že věci mají konečně nějaký řád a organizaci.

Nový ministr není v úřadu příliš dlouho, ale i tak dokázal již několikrát zdvihnout vlnu emocí napříč celou republikou. Proto myslím že malé ohlédnutí za jeho dosud krátkou kariérou ničemu neuškodí.

Abychom nevzbuzovali pocit, že pana Babiše a jeho vládní slouhy jen kritizujeme, zmíním pozitivum, které nový ministr do úřadu přinesl. Jeho přímočaré jednání, a absence školení na téma" pan Babiš má vždy pravdu", vedli k tomu, že za poměrně krátkou dobu svého veřejného vystupování, nám potvrdil to, co jsme si zatím jen mysleli. Tedy, že nám vláda neustále lže. A to přímo pod vedením pana Babiše, který je v disciplíně lži dlouholetým praktikem.

Člověk by myslel, že s tolika zkušenostmi už bude umět lhát lépe a méně okatě. Dále potom, že veškerému postupu v současné Corona krizi chybí jakýkoliv plán, organizace, strategie, nebo cokoli co by tyto věci jen vzdáleně připomínaly. A nakonec také to, že pan Babiš ministru zdravotnictví do jeho pravomoci neustále mluví navzdory všemu co se nám snaží tvrdit. Výše uvedené závěry nevznikly na základě domněnek a dohadů nýbrž na základě veřejných vystoupení tragikomického tria Babiš, Hamáček, Prymula. Jen Letmo se zmiňme o dnes již legendárních lžích jako jsou: už nikdy plošná opatření. Budeme se řídit semaforem. Nouzový stav nevyhlásím. Atd. Ale opravdu zajímavé věci se začali dít, když pan Prymula oznámil úmysl zavést opět nouzový stav. Pan premiér opakovaně, veřejně tvrdil, že neví jaká opatření chce jeho ministr zavádět. Patrně proto, aby veřejnost přesvědčil, že ministrovi opravdu do ničeho nekecá. ( Myslím že to byl hodně nešťastný tah. Vystoupit na veřejnost s tím, že můj podřízený chce něco udělat, ale já, který za vše ručím, vůbec netuším co chce udělat.) Nejinak tomu bylo i v pondělní televizní debatě, kde pan Babiš potvrdil že skutečně nemá vůbec tušení Jaká opatření má pan Prymula v plánu. Pomyslný nůž mu vzápětí zapíchl do zad pan Hamáček když v téže debatě řekl, že pochopitelně mají představu jaká opatření chce ministr vyhlásit. Nakonec se nože chopil i pan Prymula, který na své tiskovce řekl že opatření která právě vyhlásil intenzivně řešili celý víkend. Už jen perličkou v této kauze bylo rozčarování pánů Babiše a Hamáčka, když jim opoziční politici nechtěli nouzový stav chválit. Naši stateční krizový vůdci nedokázali pochopit proč je opozice proti, když přece jasně řekli že hned jak bude nouzový stav schválen oznámí opozici kvůli jakým opatřením tento stav vlastně chtěli vyhlásit. Dalším ze zajímavých kroků pana ministra byl plán zavést v restauracích registraci hostů. Skutečně řekl že o zavedení takového opatření uvažuje, potvrzuje to několik svědků kteří byli osobně přítomni. Toto tvrzení naopak vyvrací pouze pan Babiš, který u pronesení těchto slov vůbec nebyl. Premiér totiž jak sám tvrdí byl mimo republiku a po návratu se stačil sotva přichystat na večerní debatu. V této večerní debatě už ovšem všechny ujišťoval, že žádné registrace v restauracích nebudou a že to pan Prymula takhle vůbec neřekl. Jestliže si dopoledne byl pan Prymula jistý, že o takovém opatření uvažuje, Jak je možné že si večer pan Babiš byl jistý že o takovém opatření pan Primula nikdy neuvažoval, když se oba pánové neměli během dne možnost potkat? Pokud nechceme uvažovat o teorii mimosmyslového vnímání, pak zbývá možnost že se uskutečnil mezi oběma muži telefonní hovor ve kterém pan premiér panu ministru oznámil, že žádné registrace nebudou a že ani nikdy být neměli. Nejspíš proto, že pár dnů před volbami by to nebylo příliš populární opatření. Takže ministrovi pravomoce jsou zcela nedotčené, pan premiér mu do ničeho nekecá, jen považuje za nutné panu ministrovi připomenout, co si má pan ministr myslet. Na závěr ještě krátký postřeh ze zmíněných předvolebních debat. Pan Babiš na všechny debaty přišel řádně připraven a zásoben informacemi málokdy se nechal přerušit a snažil se v krátkém čase sdělit svým voličům co možná nejvíce. Jeho velkým štěstím ovšem bylo, že na těchto debatách byl přítomen jeho vládní partner pan Hamáček, který působil na všech vystoupeních jako hlavní překladatel. Nebýt jeho asi nikdo by dodnes nepochopil co nám to pan Andrej z obrazovek vlastně chtěl sdělit. Jedno však bylo jisté pan premiér vede zemi k úspěchu, všechno zvládá a všechno má pod kontrolou. Pokud by se někdo z opozice chtěl podílet na této skvělé práci pan premiér mu bránit nebude, ale takový pomocník může pouze držet hubu a krok, protože jakoukoliv připomínku nebo nesouhlas s premiérovým plánem bere tento super-krizový manažer jako osobní útok na sebe samého. Čím déle se země zmítá v tomto stavu, tím více mám pocit že současná krize je více problémem vlády než samotného viru.

https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/pri-navsteve-hospod-budou-registrace-planuje-prymula-40337984
Made on
Tilda