Mé dítě duševně nezvládne nosit roušku.

Je nutné dodržovat zákon," řekla mluvčí Aneta Lednová. To je dobře, že to zmiňuje paní Lednová. Jedna věc je nařízení vlády < druhá věc je zákon< třetí je ústava ČR ( konkrétně nyní listina zákl. práv a svobod). Nařízení nousit roušky je právně vydáno Ministerstvem zdr. Není to vydáno jako zákon. Listina zákl. práv a svobod, která je vedle ústavy NEJSILNĚJŠÍM právním dokumentem, se opírá o body níže.: Tohle jsou jedny z nejcennějších darů, které nám vybojovaly svou krví předešlé generace. Tohle vám nikdo nemůže odepřít!
Čl. 1
"Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné"
Čl. 2
(3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.(tedy ->zákon povinné nošení roušky neukládá- navíc nejsme v nouzovém/krizovém stavu-aby mohla být naše základní práva nějakým způsobem zásadně omezena)
Čl. 3
(3) Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.
Čl. 4
(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.
Čl. 7
(2) Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.
Čl. 10
(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.
Čl. 23
Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.
Čl. 31
Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.

Toto je jen pár základních bodů, mohli bychom samozřejmě pokračovat dál.
V kolika bodech jste se našli, že někdo v posledních měsících (od konce nouzového stavu) porušil alespoň jedno z vašich ústavních práv? ????
Nezapomínejme však na to, co nám říká srdce. Pokud vám srdce říká, že takhle je to správně a budete ho následovat (v překladu - dělat správnou věc),nikdy nemůžete udělat chybu (jelikož jste v souznění s jednou z největších sil, která vůbec existuje)????"https://www.idnes.cz/…/prohlaseni-rodicu-skoly-rousky-zahum…?


Made on
Tilda